Latuinfo

Alla olevan kuvan mukaisena ladun pituus on 2,2 km. Kiertosuunta on vastapäivään.


Latuprofiili